Luật sư Lê Công Định vạch mặt Đại học Hoa Sen đổ đốn và lừa dối nhân dân

https://nghiepdoansinhvien.org/2019/01/18/luat-su-le-cong-dinh-vach-mat-dai-hoc-hoa-sen-do-don-va-lua-doi-nhan-dan/

Luật sư Lê Công Định vạch mặt Đại học Hoa Sen đổ đốn và lừa dối nhân dân

chan-dung-tan-chu-tich-hoi-dong-quan-tri-truong-dai-hoc-hoa-sen-08-.5264Trường Đại học Hoa Sen sắp có Chủ tịch Hội đồng Quản trị mới, sau khi trường thay đổi chủ sở hữu (ảnh: P.L)

Luật sư Lê Công Định :

Hôm nay gặp một người bạn, nghe kể rằng tân hiệu trưởng Đại học Hoa Sen yêu cầu các giảng viên những ngành khoa học xã hội của trường này cần tổ chức các buổi hội thảo và làm việc bên ngoài nhằm giúp giải tỏa tâm lý bức xúc của người dân Thủ Thiêm, theo định hướng và chỉ đạo của thành ủy [thành Hồ] (!).

Thế đấy, ngày nào hệ thống cộng sản còn tồn tại, cùng với những con người được nhồi phân chuồng Mác-Lê vào củ sọ từ trong trứng nước, thì ngày đó đại học vẫn chỉ là công cụ của đảng và tự chủ đại học chỉ là đề tài bàn thảo trên giấy.

Tiếng là “trí thức”, nhưng dù ngồi chễm chệ giữa chốn học thuật hay chốn công quyền, cũng đều là hạng giá áo túi cơm, cúc cung tận tụy phục vụ đảng như chó chực bàn nhậu quyền lực mà thôi.

50425910_10212803203822844_5291989377616969728_n.jpg

……..
P/S: hình minh họa nhân dân nuôi nhà nước thế đấy !!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.