Người lao động nghèo ở Sài Gòn chai sạn với ngày Tết cổ truyền

https://www.sbtn.tv/nguoi-lao-dong-ngheo-o-sai-gon-chai-san-voi-ngay-tet-co-truyen/

Người lao động nghèo ở Sài Gòn chai sạn với ngày Tết cổ truyền

https://www.youtube.com/watch?v=s_eH_gaM-70

Khắp các nẻo đường đang báo hiệu một năm mới sắp đến với người dân Sài Gòn nói riêng, và Việt Nam nói chung. Nhiều người dân đang rộn ràng mua sắm để chuẩn bị cho ngày Tết. Ở một khía cạnh khác, những người dân lao động nghèo thì Tết vẫn là một cái gì đó “xa lạ”. Thậm chí, có những người còn có cảm giác “chai san” với ngày Tết cổ truyền dân tộc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.