Clip mừng Tô Lâm được thăng hàm đại tướng côn đồ

http://danlambaovn.blogspot.com/2019/01/clip-mung-to-lam-uoc-thang-ham-ai-tuong.html

Clip mừng Tô Lâm được thăng hàm đại tướng côn đồ

To%25CC%2582%2BLa%25CC%2582m-co%25CC%2582n%2Ban%2Bco%25CC%2582n%2B%25C4%2591o%25CC%2582%25CC%2580-danlambao.jpg
CTV Danlambao – Khi gắn lon đại tướng cho trùm côn an Tô Lâm, Tổng bí tịch Nguyễn Phú Trọng phán rằng Lâm là người luôn thể hiện phẩm chất đạo đức trong sáng và được nhân dân tin tưởng. Thể theo tinh thần "nhân dân tin tưởng" vào phẩm chất của kẻ đứng đầu băng đảng côn an, clip sau đây được gửi đến Tô Lâm như là lời chúc dành cho Tô Lâm tiếp tục vinh thân phì da trong sự nghiệp côn đồ ta đó chính là côn an.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=F37c4bkiCHA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.