CXN _020219_14 060_ Xin giới thiệu một bài viết hay của (Bác Phạm Thành aka Bà Đầm Xòe): Tí nh Sổ Sinh Tử Cho 4,5 Triệu Đảng Viên Cộng Sản Việt Nam.

CXN _020219_14 060_ Xin giới thiệu một bài viết hay của (Bác Phạm Thành aka Bà Đầm Xòe):

Tính Sổ Sinh Tử Cho 4,5 Triệu Đảng Viên Cộng Sản Việt Nam.

xx

Châu Xuân Nguyễn
xx
https://www.quyenduocbiet.com/a6239/tinh-so-sinh-tu-cho-4-5-trieu-dang-vien-cong-san-viet-nam-

Tính Sổ Sinh Tử Cho 4,5 Triệu Đảng Viên Cộng Sản Việt Nam.

51100871_1011836489012481_5254605690214809600_n

FB. NB. Phạm Thành

“Tết đến hoa đào nở”, lòng dân đón Tết, đón xuân sang mà vui với hy vọng nước Việt Nam sẽ thay đổi, không còn cộng sản cầm quyền, đang rõ dần lên. Còn bọn bay, những thằng cộng sản cầm quyền chóp bu, đang sợ đến són cả đái ra, đang lo đến tắc thở, bởi ngu gì, tham gì bọn bay cũng nhận ra, sau sự sụp đổ tất yếu của chế độ xã nghĩa Venezuele, sẽ đến lượt thế giới văn minh, đứng đầu là nước Mỹ, chung lòng, chụm sức xóa bỏ cộng sản cầm quyền và chế độ xã nghĩa Tàu Cộng và Việt Cộng. Ngày đó đang mọt chúa gặm tí tách không ngừng nghỉ trong đầu bọn bay. Bon bay lo chõ chon cất đi là vừa.

Ngày 23.12. âm lịch vừa mới đây, ông Táo về Trời, đã đem bản văn tính sổ sinh tử cho 4,5 triệu đảng viên cộng sản Việt Nam của Bà Đầm Xòe bẩm báo với Ngọc Hoàng.

Ngọc Hoàng hỏi: – BĐX Phạm Thành, có đúng ở Việt Nam chỉ có 4,5 triệu đảng viên cộng sản Việt Nam đang còn sống?

BĐX P. Thành thưa: – Bẩm Ngọc Hoàng đúng ạ. Năm 2015, cũng là con số này. Năm 2018, cũng là con số này, vì đảng viên cộng sản có người ra, có người vào, có người chết đi, nên số lượng không thay đổi, ạ.

Ngọc Hoàng: – Ngươi tính, khi chế độ cộng sản Việt Nam thay đổi thế chế, có 800 ngàn người bị giết trong số 4,5 triệu người bị đấu tố là Ngươi căn cứ vào đâu?

– Dạ, thần tính theo luận lý biện chứng và khách quan từ vòng luân hồi của tạo hóa sinh ra người Việt Nam ạ.

– Vòng luân hồi tạo hóa nào?

– Dạ. Tạo hóa như này ạ. Năm 1953, Đảng cộng sản Việt Nam thực hiện cải cách ruộng đất, dân số lúc ấy có 20 triệu người. Qua năm năm cải cách ( 1953 -1958), số người bị bắt đem đấu tố là 1 triệu người, tương đương 5% dân số, trong đó có 200 ngàn người bị giết chết, chiếm 1/5 người bị đấu tố và bằng 1/100 dân số. Nay cũng có 4,5 triệu đảng viên cộng sản bị đấu tố, cũng tương đương 5% dân số; 800 ngàn người bị giết cũng bằng 1/5 người bị đấu tố, cũng bằng 1/100 dân số, ạ.
Ngọc hoàng gật gù, liền gọi quan coi sổ sinh tử vòng luân hồi của xứ Vịt Ngan ra tra xem.

Quan coi sổ sinh tử phán:

– Trong sổ sinh tử luân hồi của xứ Vịt Ngan chỉ ghi có 600 ngàn người bị giết chết, giảm 200 ngàn người so với vòng xoay luân hồi của kỳ trước, vì Ngọc Hoàng có chuẩn cho 200 ngàn đảng viên, được nhanh chóng trở cờ, chống lại chính quyền quyết liệt, đặc biệt là có công tham gia đảo chính, lập được cộng, chuộc được tội, được cách mạng ghi công, tha chết cho, ạ.

Ngọc Hoàng: – Chuẩn tấu cho các khanh. Bà Đầm Xòe, Ngươi về địa giới, hãy nói cho xứ Vịt ngan của Ngươi rằng, ta đã dạy cho dân Vịt Ngan câu “Chạy Trời không khỏi nắng”, sao dân xứ Vịt Ngan của Ngươi cứ khăng khăng không hiểu, khăng khăng chống lại khẩu dụ của ta, để cảnh “nồi da xáo thịt” cứ luân hồi diễn ra mãi như vậy? Chả nhẽ giống Vịt Ngan của Ngươi không thể cải tạo “đánh chết cái nết cũng không chừa” mãi như vậy sao?

BĐX Phạm Thành: – Thần tuân chỉ. Còn tại sao dân xứ Vịt Ngan cứ ngụp lặn mãi trong cõi sinh tử “nồi da xáo thịt” ấy, thần cũng không biết, ạ.

Ngọc Hoàng liền nổi cáu: – Vì tham, vì ngu, vì không biết tự do, vì không biết cuộc sống của người khác con vật ở chỗ nào, chứ còn sao trăng gì nữa. Thôi, Trẫm không tiết lộ Thiên cơ nữa. Xong rồi, cho khanh lùi, về hạ giới.

Vây, BĐX Phạm Thành thông báo lại cho các bạn fb được rõ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.