Đảng CSVN nâng số lượng đảng viên kết nạp

https://www.sbtn.tv/dang-csvn-nang-quy-dinh-ket-nap-dang-vien/

Đảng CSVN nâng số lượng đảng viên kết nạp

Đảng CSVN nâng số lượng đảng viên kết nạpẢnh: bao tintuc

Tin Vietnam – Báo Tin Tức ngày 3 tháng 2 loan tin, số lượng đảng viên CS năm 2,000 là 1.4 triệu người, nhưng đến nay đã tăng gấp 3 lần lên hơn 5 triệu đảng viên. Lãnh đạo Vụ đảng viên thuộc ban tổ chức trung ương đảng CSVN cho rằng, việc kết nạp đảng viên có biểu hiện chạy theo số lượng, có người vào đảng với động cơ “không đúng đắn,” và được hiểu là vào đảng để được thăng quan, tiến chức, vụ lợi cá nhân. Và có không ít đảng viên, sau khi vào đảng đã nhận ra bản chất của đảng CSVN nên đã tuyên bố ra khỏi đảng, rồi vạch ra những điều sai trái của đảng cộng sản.

Những người này được ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN gọi là, suy thoái, “tự diễn biến,” “tự chuyển hoá.” Còn một số khác thì đang có biểu hiện dao động, hoài nghi về con đường đi lên xã hội chủ nghĩa.

Để giải quyết điều này, ông Nguyễn Văn Định,vụ trưởng Vụ đảng viên CSVN cho rằng, cấp uỷ có thẩm quyền có thể quy định tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên cao hơn quy định chung. Tuy nhiên, trên thực tế, phần lớn những người vào đảng CSVN là con, cháu của các quan chức CS. Vì phải là đảng viên đảng CS thì mới được thăng quan, tiến chức và tham ô tài sản, và được nắm các chức vụ giám đốc phòng, trưởng phòng, bộ trưởng, thứ trưởng… vân vân và vân vân. Tấm thẻ đảng đồng nghĩa với việc tài sản chìm nổi có được trong thời gian bảo vệ sự sống còn của đảng trong bối cảnh chủ nghĩa vô sản đang được đổ vào các thùng rác lịch sử.

An Nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.