Viên chức CSVN phải thông báo rõ ràng về cách ứng xử trên mạng xã hội

https://www.sbtn.tv/vien-chuc-csvn-phai-thong-bao-ro-rang-ve-cach-ung-xu-tren-mang-xa-hoi/

Viên chức CSVN phải thông báo rõ ràng về cách ứng xử trên mạng xã hội

Viên chức CSVN phải thông báo rõ ràng về cách ứng xử trên mạng xã hộiẢnh: Viettimes

Tin Việt Nam – Báo Viettimes ngày 9 tháng 2 loan tin, đề án xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội Việt Nam đang được cơ quan chức năng CSVN lấy ý kiến bao gồm quy tắc ứng xử cho các đối tượng là nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội; cơ quan nhà nước sử dụng mạng xã hội; tổ chức sử dụng dịch vụ mạng xã hội; người dân sử dụng mạng xã hội và công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước dùng mạng xã hội.

Đối với viên chức nhà nước CSVN dùng mạng xã hội thì phải công khai sự xuất hiện trên mạng xã hội, phải sử dụng họ tên và hình ảnh thật của cá nhân, công khai cơ quan đang làm việc. Viên chức nhà nước CSVN phải thực hiện ứng xử trên mạng xã hội về các vấn đề chính sách của nhà cầm quyền cộng sản theo định hướng. Nhưng phải thông báo rõ ràng các ứng xử của mình chỉ là việc làm cá nhân, không đại diện cho cơ quan CSVN. Phải chia sẻ thông tin mang tính khách quan, trung thực, nhưng không được ứng xử thuận chiều với những tin được nhà cầm quyền cho là xấu, độc. Còn cơ quan nhà nước CSVN sử dụng mạng xã hội thì phải ghi danh với nhà cung cấp dịch vụ để xác thực tên hiệu, và địa chỉ trang mạng xã hội.

Dù đã tìm mọi cách để kiểm soát, nhưng nhà cầm quyền CSVN vẫn không thể ngăn chặn được tự do ngôn luận của người dân trên mạng xã hội, nên họ cho rằng cần phải có một khuôn khổ cai trị “mềm” để bổ sung cho các khung pháp lý chính thức của nhà cầm quyền.

Trước đó, bộ công an CSVN đã ra quy tắc ứng xử cho công an vào tháng 8 năm 2017, với quy định không được truy cập, lưu trữ, phát tán, bình luận, chia sẽ những thông tin trái với đường lối, quy định của nhà cầm quyền cộng sản trên mạng xã hội.

An Nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.