CỘNG ĐỒNG MẠNG CẦN CÓ THƯ GỬI MADURO YÊU CẦU KHÔNG DẪN VIỆT NAM VÀO TRONG CÁC PHÁT BI ỂU CỦA ÔNG TA

CỘNG ĐỒNG MẠNG CẦN CÓ THƯ GỬI MADURO YÊU CẦU KHÔNG DẪN VIỆT NAM VÀO TRONG CÁC PHÁT BIỂU CỦA ÔNG TA

Nhà độc tài Maduro nhiều lần dẫn Việt Nam vào trong các phát biểu của ông ta, tôi cho rằng đây là một điều không thể chấp nhận.

Có 3 lý do để không chấp nhận việc này.

Một là hoàn cảnh lịch sử của mỗi nước mỗi khác. Chuyện của Việt Nam đã là quá khứ, hôm nay Việt Nam đang xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nước Mỹ, ông Maduro liên tục dẫn Việt Nam vào là có ý khiêu khích gây chia rẽ quan hệ mà Việt Nam và Mỹ đang xây dựng.

Hai là về nguyên tắc, ông Maduro không được dẫn một nước thứ 3 không liên quan vào trong các tranh chấp của nước ông ta với một nước khác. Chính phủ Việt Nam cũng như một số nước chỉ bày tỏ mong muốn hòa bình cho nhân dân Venezuela chứ không hề lên tiếng ủng hộ ai, vậy thì ông ta không nên làm phiền đến Việt Nam, bao gồm cả những người dân Việt Nam.

Ba là, việc ông ta đại diện cho chính phủ Venezuela làm hôm nay có những yếu tố tàn ác là ngăn cản cứu trợ quốc tế đối với nhân dân của mình trong tình cảnh nguy cấp. Đó là việc làm của một chính phủ vô nhân, chống lại loài người. Việt Nam không thể nào bị so sánh với một chính phủ như vậy được.

Vì những lẽ đó tôi đề xuất cộng đồng mạng có thư gửi Maduro đề nghị ông ta ngừng ngay việc kêu réo tên của Việt Nam vào khi phát biểu. Ông ta hoàn toàn có thể nói những gì mà ông ta thích nhưng không được có tên Việt Nam vào trong đó.

Trước hết những nhân sĩ trí thức của Việt Nam cần chấp bút viết thư, sau đó cộng đồng mạng sẽ ký tên vào thư yêu cầu và gửi đến cho ông ta và những nơi cần gửi với yêu cầu không tiếp tục kêu réo Việt Nam vào nữa. Việc làm này của Maduro sẽ ảnh hưởng đến uy tín danh dự của người Việt Nam khi ra nước ngoài.

Mong các nhân sĩ trí thức và cộng đồng mạng Việt Nam suy nghĩ về đề xuất của tôi.

Fb Trần Đình Thu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.