Thặng dư thương mại của TQ với Mỹ giảm trong tháng Một

https://www.voatiengviet.com/a/th%E1%BA%B7ng-d%C6%B0-th%C6%B0%C6%A1ng-m%E1%BA%A1i-c%E1%BB%A7a-tq-v%E1%BB%9Bi-m%E1%BB%B9-gi%E1%BA%A3m-trong-th%C3%A1ng-m%E1%BB%99t/4786315.html

Thặng dư thương mại của TQ với Mỹ giảm trong tháng Một

Một nhà đầu tư tại thị trường chứng khoán Trung Quốc.

Một nhà đầu tư tại thị trường chứng khoán Trung Quốc.

Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Hoa Kỳ trong tháng Một giảm còn 27,3 tỷ đôla từ mức 29,87 tỷ đôla hồi tháng 12.

Reuters đưa tin như vậy, dẫn số liệu của hải quan công bố hôm 14/2.

Xuất khẩu của Trung Quốc sang Hoa Kỳ giảm 2,4% trong tháng Một so với một năm trước đó. Trong khi đó, nhập khẩu từ Mỹ sụt giảm tới 41,2%.

Theo Reuters, mức thặng dư thương mại lớn của Trung Quốc với Mỹ lâu nay là điểm gây nhiều trở ngại trong quan hệ với Washington.

Đó cũng là một trong các trọng tâm của cuộc chiến thương mại hiện thời giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Đôi bên đã đánh thuế lẫn nhau với giá trị hàng hóa lên tới hàng trăm tỷ đôla.

Một vòng đàm phán mới giữa hai nước bắt đầu hôm 11/2, trong khi hai bên tìm cách đạt được một thỏa thuận trước thời hạn chót 1/3.

Nếu không, Mỹ sẽ nâng mức đánh thuế từ 10% lên 25% đối với hàng hóa trị giá 200 tỷ đôla của Trung Quốc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.