THẬT SỰ MỘT LÍT XĂNG PHẢI ĐÓNG THUẾ BAO NHIÊU?

http://www.thesaigonposts.com/2019/02/that-su-mot-lit-xang-phai-ong-thue-bao.html

THẬT SỰ MỘT LÍT XĂNG PHẢI ĐÓNG THUẾ BAO NHIÊU?

Mỗi lít xăng nhập về VN bao gồm cả phí vận chuyển có giá thành là: 8.147 đ. Sau đó nhà nước áp giá thuế, phí, quỹ cho mỗi lít xăng như sau : – Thuế nhập khẩu : 1.944 đ.
– Thuế tiêu thụ đặc biệt : 1.555 đ.
– Thuế BVMT (Bảo vệ môi trường) : 4000 đ.
– Chi phí định mức : 1.250 đ.
– Lợi nhuận doanh nghiệp : 300 đ.
– Quỹ bình ổn giá : 300 đ.
– Thuế VAT : 1.944 đ.
Như vậy, tổng số thuế phí mà người dân phải gánh chịu trên mỗi lít xăng là : 11.293 đ chiếm 58%
Bạn có biết ta đóng thuế môi trường cho mỗi lít xăng là bao nhiêu không? 4000 đ? Không phải.Chính xác là 4.400 đ. Vì ta nộp thuế môi trường 4000 đ nhưng nhà nước bắt ta phải đóng thêm 10% thuế VAT cho 4000đ thuế môi trường đó nữa.
Nghĩa là, ta phải đóng thuế chồng thuế, phí chồng phí như này. Chỉ cần mua một lít xăng, là ta đã mất đi gần một kg gạo vì thuế. Và còn bao nhiêu mặt hàng tiêu dùng khác nữa ta phải mua hàng ngày,thì tiền thuế đó lên đến cỡ nào?

PS : Mỗi ngày 50 triệu lít xăng tiêu thụ, thuế thu được 500 tỷ.

Vy Dang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.