Clip Nóng: Cận cảnh Trương Duy Nhất bị bắt cóc do Người Buôn Gió công bố: Bộ Chính Tr ị họp khẩn?

http://www.tienbo.org/2019/02/clip-nong-can-canh-truong-duy-nhat-bi.html

Clip Nóng: Cận cảnh Trương Duy Nhất bị bắt cóc do Người Buôn Gió công bố: Bộ Chính Trị họp khẩn?

Tin Video, Trương Duy Nhất, Người Buôn Gió

TruongDuyNhat_BiBat11DONE.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=yl7g3AWiTq8

– Trong video quay được có hình ảnh đặc biệt nhất là lúc tình báo TC2 đã cải trang, mặc áo sĩ quan Cảnh sát Thái. Hai nhân viên TC2 mặc áo giống hệt Cảnh Sát Thái đã lên lầu 3 của khu shopping Future Park nói chuyện qua lại với anh TDN chừng 20 giây – sau đó, 2 viên Cảnh sát Thái giả này đã đưa anh Trương Duy Nhất từ lầu 3 xuống.

– Khi vừa ra khỏi khu shopping Future Park, anh Trương Duy Nhất bị thêm 4 nhân viên TC2 nữa trùm kín đầu và đẩy anh lên một chiếc xe cảnh sát Thái (xe giả) chạy về hướng ngoại ô.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.