CÔNG THỨC ĐỂ TRỞ THÀNH TỶ PHÚ VIỆT NAM.

http://www.thesaigonposts.com/2019/03/cong-thuc-e-tro-thanh-ty-phu-viet-nam.html

CÔNG THỨC ĐỂ TRỞ THÀNH TỶ PHÚ VIỆT NAM.

%255BUNSET%255D

1/ Ghi chép cẩn thận ngày sinh nhật, ma chay , hiếu hỉ của các quan chức, phu nhân, thân sinh, thân phụ , thân mẫu, con cái của họ trong địa phương mình muốn kinh doanh và phụ trách ngành mà mình muốn làm ăn.

2/ Nếu công ty lên sàn chứng khoán phải tặng hoặc bán rẻ một số cổ phần cho các quan chức đẻ họ xem công ty như là của họ.

3/Sử dụng bộ máy truyền thông của chính quyền vào việc quảng cáo. Phải cử một bộ phận đạc trách việc quà cáp, biếu xén bằng phong bì , lễ vật cho đội ngũ báo chí trong các dịp lễ tết, ngày báo chí cách mạng…

4/Phải nắm được sớm nhất các quy hoạch tổng thể của trung ương , đia phưong. Phải biết được nhanh nhất nội dung các thông tư, nghị định của thủ tướng chính phủ và kế hoạch triển khai của các bộ, ban ngành liên quan.

5/Phải tận dụng hiến pháp về quyền "đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý" đe dùng bộ máy chính quyền buộc dân bán đất với giá rẻ từ đo xây dựng nhà máy, chuyển nhượng các cơ sở kinh doanh theo thương hiệu.

6/ Nắm bắt các chính sách kinh tế độc tài , độc quyền của chính quyền để đi trước một bước nhằm dễ dàng làm giàu. Chẳng hạn biết trứoc lộ trình cấm xe máy ta sẽ sản xuất ô tô.

Nói chung làm giàu dưới nền kinh tế độc tài không khó. Vấn đề là bạn muốn đi bằng bốn chân hay hai chân.

Dương Hoài Linh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.