‘Nắm được Big Data là nắm được thiên hạ’

https://www.bbc.com/vietnamese/media-47558936

‘Nắm được Big Data là nắm được thiên hạ’

Một nhà quan sát nói về thách thức của việc thu thập và sử dụng ‘Dữ liệu Lớn’ hay Big Data.

Ông Lê Ngọc Sơn, thành viên nghiên cứu quốc tế về truyền thông trong khủng hoảng của Đại học Công nghệ Ilmenau của Đức, nói với BBC rằng khi một "ông lớn" trong lĩnh vực kinh tế mà nắm luôn được cả việc xã hội nghĩ gì, làm gì thì ai nắm được những người như thế thì sẽ nắm được thiên hạ.

"Giới học thuật và giới quản trị xã hội phải có cái nhìn xa hơn là liệu những dữ liệu đó sẽ được dùng vào việc gì và ai sẽ được dùng những dữ liệu lớn đó và chia sẻ các tài nguyên đó thế nào thì được gọi là công bằng," ông Sơn nói thêm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.