HÃY TÌM RA NGUỒN GỐC KẺ CÓ TỘI VỚI PHẬT.

http://www.thesaigonposts.com/2019/03/hay-tim-ra-nguon-goc-ke-co-toi-voi-phat.html

HÃY TÌM RA NGUỒN GỐC KẺ CÓ TỘI VỚI PHẬT.

Đất nước ta những năm gần đây loạn lên phong trào cấp đất, phá rừng, hủy hoại môi trường sinh thái để xây dựng Chùa. Từ đó dựng lên đội ngũ đông đảo sư quốc doanh, họ không làm ra của cải vật chất cho xã hội mà chỉ giỏi nghề lừa đảo Phật tử dại khờ và vô minh để chiếm đoạt tài sản và gây lên tâm lý hoang mang, lo sợ và ru ngủ ; Để dân chúng không dám đứng lên đấu tranh, đương đầu với các mặt xấu trong Xã hội hay tranh đấu về sự bất công bạo tàn của Thể chế nữa…

Các sư quốc doanh này, nhiều người đã lọt vào cơ cấu của Chính quyền Trung ương, có sự bật đèn xanh của Thượng cấp. Họ là những Đại biểu Quốc hội và giữ các trọng trách quan trọng. Sư trụ trì ở các Chùa đều là người của Chính quyền tìm cách gài vào hoặc nếu không gài được thì họ tìm cách đồng hóa hoặc cưỡng ép, ra lệnh…

Nếu chúng ta muốn có nền Phật giáo trong sạch thì chúng ta phải lần mò, tìm ra đâu là cái đầu của con rắn độc để trị. Sư Trụ trì của Chùa Ba Vàng, của các Chùa khác và thậm chí cả hàng ngũ Lãnh đạo Hội Phật giáo Việt Nam cũng mới chỉ là cái thân của con rắn hiểm nguy này mà thôi.

Sự lũng đoạn xây dựng Chùa chiền lớn tày trời xảy ra khắp Đất nước như thế, xin hỏi quý đồng bào; Nếu không có cái ô dù đại lớn thì che đậy làm sao cho được.

Nguyễn Doãn Đôn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.