THUỐC PHIỆN HẠI NHÂN DÂN!

http://www.thesaigonposts.com/2019/03/thuoc-phien-hai-nhan-dan.html

THUỐC PHIỆN HẠI NHÂN DÂN!

Sau khi nắm quyền, đảng cộng sản Trung Quốc áp dụng câu nói của Mác: "Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân". Trong cách mạng văn hóa, chùa chiền, đền miếu, nhà thờ bị đập phá, tu sĩ bị cho đi "cải tạo" khổ sai.

Nhưng rồi họ nhận ra làm như vậy là ngu và càng cấm đoán tôn giáo càng thiêng liêng. Thay vì triệt tiêu, họ chuyển sang lợi dụng. Tu sĩ muốn yên thân thì phải nghe lời, làm theo định hướng. Ngoài ra họ còn bố trí an ninh tôn giáo vào những chức vụ cao trong đạo, dùng tiền bạc, vật chất để tha hóa tu sĩ. Lợi dụng " Thần Quyền " để củng cố Thế Quyền

Có thể nói rằng chính cái thứ "tôn giáo định hướng XHCN" của Trung Quốc mới đúng nghĩa "thuốc phiện của nhân dân", biến đạo Phật thành tôn Giáo quốc doanh , sư kinh tế làm cho nhân dân mê muội, lạc vào ma đạo của tình, tiền, danh vọng.

Đâu đó ở một nước phía dưới cũng có tình trạng na ná như vậy. Nhưng không phủ nhận vẫn còn những bậc chân tu. Do đó, khi nhìn nhận một vấn đề nên tìm hiểu sâu, đừng vội phán xét, vơ đũa cả nắm. Tôn giáo đúng nghĩa mang lại nhiều lợi lạc cho con người. Những nhức nhối hiện nay chính là Pháp Nạn cho tôn giáo.

Vì là Chùa cuốc doanh nên lấy việc kinh doanh là chính chứ không phải là nơi thực hành giáo lý hướng dẫn tu tập của nhà Phật
Cả miền Bắc ko ai dám đụng đến giả sư Thái Minh vì tiền của ông ta đủ đè chết người ,phe cánh của ông còn đến tận trung ương đụng đến giả sư thái minh cũng là đụng đến cả 1 tổ chức màia Đỏ núp bóng tôn giáo thực hiện chính sách ngu dân để trị .
Chỉ đến khi các tổ chức mafia Đỏ tranh dành tín đồ , các đại gia bất động sản tâm linh như Phúc Khánh – Bái Đính – Ba Vàng đấu đá lẫn nhau tranh dành tín đồ địa bàn lãnh thổ kiếm ăn thì sự thật về những sai phạm của thái minh mới đc đưa ra ánh sáng

Phan Văn Hải

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.