Người giỏi Việt Nam chỉ muốn đi ngoại quốc học sau đại học

https://www.sbtn.tv/nguoi-gioi-viet-nam-di-ngoai-quoc-de-duoc-dao-tao-len-cao-nguoi-hoc-trong-nuoc-tham-gia-dao-tao-de-rua-bang/

Người giỏi Việt Nam chỉ muốn đi ngoại quốc học sau đại học

Người giỏi Việt Nam chỉ muốn đi ngoại quốc học sau đại học

Ảnh: Tuổi Trẻ

Tin Việt Nam – Báo Tuổi Trẻ loan tin, ngày 23 tháng 3 trường đại học Bách khoa Hà Nội và Viện nghiên cứu dữ liệu đã tổ chức buổi tọa đàm. Ông Hoàng Minh Sơn, hiệu trưởng trường đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, tuyển sinh cao học của trường năm năm trước đây là 2,000 người, nhưng hiện nay chỉ còn 500 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ. Theo ông, con số này đã giảm tới 75%, thế nhưng tuyển sinh còn khó khăn, và không phải 500 thạc sĩ đều tốt nghiệp được.

Tình trạng này cũng xảy ra tại trường đại học Bách khoa, và đại học Quốc gia tại Sài Gòn, khi chỉ tiêu tuyển sinh cao học trước đây là 1,300 đến 1,400 thí sinh, nhưng hiện nay giảm chỉ còn một nửa.

Ông Mai Thanh Phong, hiệu trưởng trường đại học Bách khoa Sài Gòn cho biết, nhu cầu học cao của người Việt vẫn lớn, chỉ có nhu cầu học cao học tại trong nước là thấp, và đang có mục tiêu học lệch lạc.

Cũng theo bài báo Tuổi Trẻ, những người giỏi đều tìm cách đi ra ngoại quốc để được đào tạo, còn trong nước có rất nhiều người học thạc sĩ vì họ chủ yếu là những người học đại học tại chức, hoặc học ở những trường không có uy tín, nên mục đích học thạc sĩ là để “rửa” tấm bằng đại học giá trị thấp.

An Nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.