Lú đã toi rồi sao lú ơi

https://www.quyenduocbiet.com/a6554/lu-da-toi-roi-sao-lu-oi Lú đã toi rồi sao lú ơi

43193466_170123570559807_5753590068631568384_n

Lú đã toi rồi sao lú ơi
Kiên Giang phong thuỷ ác kinh người
Trời đang nung nóng như chảo lửa
Lú bỗng sun vòi, não rữa tan

Lú quá tham quyền thích độc tôn
Bảy mươi nhăm tuổi vẫn cố ngồi
Nổi lửa đốt lò nghi ngút khói
Dâng trọn giang sơn nộp bố Tàu

Lú sắp toi rồi dân sướng mê
Việt Nam bớt một gã buôn người
Gian, tham, ngu ngốc, hèn muôn kiếp
Tiến sĩ xây dựng Đảng Mác Lê

Lú đã toi đời giữa Kiên Giang
Lò tôn củi lửa bỗng tan tành
“16 chữ tàn và bốn tấm”
Của quân Trung Quốc tặng riêng mày

Thiên hạ vùng lên đứng thẳng lưng
Xoá tan đảng-bác vứt xiềng gông
Đuổi quân Trung Quốc về cố quốc
Cho nước non mình bớt xác xơ…

FB. Trần Khải Thanh Thủy

Trọng lú thăm Kiên Giang ngày 14/4, từ đìa nuôi tôm giữa trời nắng 40 độ C vào xưởng đông lạnh chế biến tôm 18• c bị đột quỵ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.