Trọng bệnh, quốc hội CSVN sửa Hiến Pháp vì lợi ích Nguyễn Xuân Phúc

https://www.sbtn.tv/ong-trong-bi-benh-quoc-hoi-csvn-se-sua-hien-phap-vi-loi-ich-cua-ong-nguyen-xuan-phuc/

Trọng bệnh, quốc hội CSVN sửa Hiến Pháp vì lợi ích Nguyễn Xuân Phúc

Trước bệnh tình của tổng bí thư CSVN Nguyễn Phú Trọng, hiện đang có nhiều biến chuyển về một cuộc đấu tranh quyền lực trong nội bộ để dành chức vụ. Phóng viên SBTN tường trình sau đây

https://www.youtube.com/watch?v=WMVMZvvHZtU

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.